Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы     №67 қаулысы

 «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулаудың 2012 жылға арналған лимиттері бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулаудың 2012 жылға арналған квоталарын бекітілген лимиттер негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында бөлуді қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі                          К.МӘСІМОВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы №67 қаулысымен бекітілген

Балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулаудың 2012 жылға арналған
лимиттері

Жайық-Каспий бассейні
(тоннада)
 
№     
Балықжәнебасқасужануарларының
түрлері     Су тоғандарының атауы       
          Жайық өзені сағалық кеңістігімен    Қиғашөзенісағалыққеңістігімен     Барлығы        
          Атырау облысы
шегінде    Батыс Қазақстан облысы шегінде                 
     1    2    3    4    5       
1    Бекіре тәріздестер, оның ішінде:                        
2    Қортпа    2,0****    -    -            
3    Шоқыр    7,0****    -    -            
4    Орыс бекіресі    2,0****    -    -            
5    Пілмай    1,0****    -    -            
6    Қаракөз    1540,0    -    1060,0    2600,0       
7    Ірі балықтар, оның ішінде:    3377,0    77,22    1145,0    4599,22       
8    Көксерке    1433,0    7,63    79,0    1519,63       
9    Сазан     280,0    37,85    101,0    418,85       
10    Ақмарқа    1160,0    10,67    7,0    1177,67       
11    Жайын    380,0    10,0    550,0    940,0       
12    Шортан    116,0    -    408,0    524,0       
13    Беріш    8,0    11,07    -    19,07       
14    Ұсақ балықтар, жергілікті және
қолтық балықтар:    5728,0    81,76    2879,0    8688,76       
15    Табан    5496,0    38,78    1904,0    7438,78       
16    Мөңке    51,0    -    690,0    741,0       
17    Алабұға    -    -    49,0    49,0       
18    Оңғақ    -    -    23,0    23,0       
19    Қызыл қанатты шұбар балық    -    -    98,0    98,0       
20    Балпан    42,0    13,44    115,0    170,44       
21    Көктыран    -    13,03    -    13,03       
22    Қылаш балық    15,0    16,51    -    31,51       
23    Айнакөз    124,0    -    -    124,0       
24    Жиыны*    10657,0    158,98    5084,0    15899,98    

Балқаш көлі және Іле өзенінің сағасы
                                             
 

№     Балықтардың
түрлері     Барлығы, тонна       
          Балқаш көлі    Іле өзені    Іле өзені сағасының су тоғандары       
     1    2    3    4       
1    Табан    5042,8    16,0    27,0       
2    Көксерке    810,5    24,0    59,4       
3    Ақмарқа    360,2    24,0    54,0       
4    Қаракөз    270,2    20,0    32,4       
    1    2    3    4       
5    Жайын    1170,7    54,0    216,0       
6    Беріш    180,1    6,0    10,8       
7    Сазан     1080,5    40,0    108,0       
8    Мөңке    90,0    14,0    21,6       
9    Ақ амур    -    2,0    10,8       
10    Жиыны*    9005,0    200,0    540,0    

Алакөл көлдер жүйесі

 
№     Балықтардыңтүрлері     Барлығы, тонна       
          Алакөл көлі    Қошқаркөл көлі    Сасықкөл көлі       
     1    2    3    4       
1    Табан    53,0    11,0    101,8       
2    Алабұға    177,0    11,7    14,6       
3    Мөңке    22,0    5,7    103,6       
4    Көксерке    7,0    1,4    21,6       
5    Торта    -    7,2    6,2       
6    Жиыны*    259,0    37,0    247,8    

Қапшағай су қоймасы

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    600,1       
2    Көксерке    51,0       
3    Сазан    25,6       
4    Ақмарқа    34,1       
5    Жайын    52,0       
6    Дөңмаңдай    59,2       
7    Ақ амур    11,0       
8    Қаракөз    39,8       
9    Мөңке    9,2       
10    Жиыны*    882,0    

Бұқтырма су қоймасы

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    1056,0       
2    Торта    132,0       
3    Алабұға    144,0       
4    Көксерке    206,0       
5    Шортан    47,0       
6    Аққайран    9,0       
7    Көкшұбар    143,0       
8    Оңғақ    6,0       
9    Мөңке    11,0       
10    Шаян    155,0       
11    Жиыны*    1909,0    

Зайсан көлі

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    3609,0       
2    Торта    114,0       
    1    2       
3    Алабұға    86,0       
4    Көксерке    943,0       
5    Шортан    55,0       
6    Аққайран    33,0       
7    Мөңке    16,0       
8    Оңғақ    4,0       
9    Нәлім    15,0       
10    Сазан     1,0       
11    Шаян    126,0       
12    Жиыны*    5002,0    

Шүлбі су қоймасы

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    113,0       
2    Көксерке    57,0       
3    Торта    65,0       
4    Алабұға    59,0       
5    Мөңке    4,5       
6    Шортан    0,5       
7    Сазан     0,5       
8    Көкшұбар    0,5       
9    Жиыны*    300,0    

Шығыс Қазақстан облысы шегіндегі Ертіс өзені

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    5,1       
2    Алабұға    4,8       
3    Мөңке    1,3       
4    Шортан    2,8       
5    Торта    4,1       
6    Көксерке    1,6       
7    Оңғақ    0,6       
8    Шаян    0,4       
9    Жиыны*    20,7    
 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Түйетабан     720,0       
2    Сазан    116,7       
3    Табан    1639,5       
4    Торта    1100,0       
5    Көксерке    416,1       
6    Ақмарқа    95,7       
7    Қылыш балық    101,0       
8    Жиыны*    4189,0    
Арал (Кіші) теңізі

Сырдария өзені

 
№     Балықтардыңтүрлері     Барлығы, тонна       
          Қызылорда облысы шегінде    Оңтүстік Қазақстан облысы шегінде       
     1    2    3       
1    Сазан     17,0    23,0       
    1    2    3       
2    Табан    93,0    18,0       
3    Торта    76,5    25,0       
4    Көксерке    40,5    33,0       
5    Ақмарқа    23,0    21,0       
6    Қылыш балық    -    15,0       
7    Мөңке    -    30,0       
8    Дөңмаңдай    -    33,0       
9    Жайын    -    32,0       
10    Жиыны*    250,0    230,0    

Шардара су қоймасы

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Мөңке    790,0       
2    Сазан     290,0       
3    Ақмарқа    200,0       
4    Табан    190,0       
5    Жайын    90,0       
6    Дөңмаңдай    70,0       
7    Көксерке    710,0       
8    Торта    260,0       
9    Қылыш балық    200,0       
10    Жиыны*    2800,0    

Есіл өзені

№     Балықтардыңтүрлері     Барлығы, тонна       
          Ақмола облысы шегінде    Солтүстік Қазақстан облысы шегінде       
     1    2    3       
1    Шортан    0,4    1,0       
2    Торта    0,6    1,1       
3    Алабұға    0,4    0,9       
4    Табан    0,4    1,0       
5    Тұқы    1,0    -       
6    Жиыны*    2,8    4,0    
Қ. Сәтпаев атындағы каналдың су қоймалары
 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    51,4       
2    Көксерке    1,9       
3    Торта    41,1       
4    Алабұға    52,8       
5    Көкшұбар    0,5       
6    Мөңке    6,9       
7    Шортан    49,4       
8    Оңғақ    4,1       
9    Шаян    0,71       
10    Жиыны*    208,81    


Ақмола облысы

№     
Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               мөңке    табан    тұқы
(сазан)    ақсақалар    шортан    алабұға    торта    оңғақ    көксерке    аққайран       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12       
1    Көктек көлі    3,2    2,8    -    0,4    -    -    -    -    -    -    -       
2    Үлкен Барлыккөл көлі     3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
3    Батпақкөл көлі    3,0    1,5    -    0,5    -    0,5    0,5    -    -    -    -       
4    Вячеслав су қоймасы    35,4    -    18,0    3    1,0    2,1    4,7    3,1    -    3,5    -       
5    Ченчарка көлі    3,2    3,0    -    0,2    -    -    -    -    -    -    -       
6     Жалтыркөл көлі    3,0    2,0    -    -    -    -    1,0    -    -    -    -       
7     Акбейіт көлі    3,3    2,3    0,5    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
8    Ұзынкөл көлі    3,93    2,37    0,66    -    -    0,37    0,21    0,32    -    -    -       
9    Қожакөл көлі    13,5    13,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
10    Қоржынкөл көлі    3,9    3,9    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
11    Мақпал көлі    3,5    2,5    -    -    -    -    -    -    -    1,0    -       
12    Ащыкөл көлі    7,2    4,2    -    3,0    -    -    -    -    -    -    -       
13    Қасқат көлі    6,3    -    1,8    2,0    -    0,5    2,0    -    -    -    -       
14    Құрбет көлі    3,8    -    2,7    0,3    -    0,5    0,3    -    -    -    -       
15    Сілеті
су қоймасы    14,0    -    8,1    -    -    1,8    1,2    0,6    -    2,3    -       
16     Жаркөл көлі    6,5    6,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
17    Қопа көлі    6,2    -    3,7    0,3    -    0,5    0,1    0,1    0,3    1,2    -       
18    Айдабол көлі    6,3    -    -    1,0    0,8    -    3,0    1,5    -    -    -       
19    Чаглинск су қоймасы    7,0    -    0,7    0,7    -    3,4    1,2    1,0    -    -    -       
20    Алакөл көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
21    Біртабан көлі    21,04    6,04    10,7    -    -    1,1    1,7    1,1    0,4    -    -       
22     Жәнібек-Шалқар көлі    12,5    3,5    7,0    0,2    -    0,5    0,2    0,5    0,2    0,4    -       
23     Көктал көлі    24,7    0,5    21,7    -    -    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    -       
24    Құмдыкөл көлі    6,0    -    -    0,9    -    -    3,6    1,5    -    -    -       
25    Ұялы-Шалқар көлі    7,8    1,0    4,6    0,7    -    0,5    0,2    0,3    -    0,5    -       
26     Шалқар көлі    85,9    6,9    60,1    -    -    2,6    2,6    2,6    2,5    8,6    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12       
27    Шолақ көлі    51,2    3,3    33,5    5,0    -    1,8    1,8    3,2    0,3    2,3    -       
28    Қоянды су қоймасы     3,0    0,5    -    2,0    0,5    -    -    -    -    -    -       
29    Жарлыкөл көлі    7,0    6,5    -    0,5    -    -    -    -    -    -    -       
30    Майбалық көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
31     Нұра өзені    4,0    1,5    0,3    0,5    -    0,6    0,2    0,3    -    0,6    -       
32    Балықтыкөл көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
33    Қараүңгір көлі    4,5    3,0    -    -    1,5    -    -    -    -    -    -       
34     Краснобор су қоймасы    3,2    0,2    -    -    -    -    2,7    0,3    -    -    -       
35    Максимов бөгеті    3,5    1,0    -    -    -    1,0    1,0    -    0,5    -    -       
36    Губернатор су қоймасы    3,3    -    -    2,1    -    -    1,2    -    -    -    -       
37    Бозайғыр көлі    3,2    2,6    -    -    -    -    0,6    -    -    -    -       
38    Бурабай көлі    8,1    -    -    1,0    1,0    -    3,0    1,7    1,4    -    -       
39    Үлкен Шабақты көлі    4,3    -    0,6    -    0,4    -    2,1    1,1    0,1    -    -       
40    Кіші Шабақты көлі    7,6    -    3,4    -    -    -    -    -    -    4,2    -       
41     Щучье көлі    10,5    -    -    -    3,4    0,9    2,6    3,1    0,5    -    -       
42    Қотыркөл көлі    9,4    -    5,0    0,9    -    -    3,5    -    -    -    -       
43    Текекөл көлі    4,7    -    -    0,9    -    1,5    2,2    -    0,1    -    -       
44    Жөкей көлі    6,1    -    -    1,2    2,3    -    1,2    -    1,4    -    -       
45    Зеренді колі    4,9    -    0,2    1,0    1,2    0,3    1,0    1,1    0,1    -    -       
46    Климов бөгеті    4,7    0,1    -    0,5    -    -    1,2    2,0    0,7    -    0,2       
47    Көбикөл көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
48    Зиновьев бөгеті    3,9    0,2    -    3,0    -    0,2    0,2    0,3    -    -    -       
49     Шоқай 1,2 бөгеті    3,8    -    -    3,8    -    -    -    -    -    -    -       
50    Басқа су тоғандары**    204,54    138,25    7,2    22,85    2,4    6,76    9,42    8,95    8,01    0,7    -       
51    Жиыны*    681,91    238,66    190,46    58,45    14,5    27,93    57,43    35,17    17,01    25,8    0,2    

Ақтөбе облысы


 
№     Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               көксерке    мөңке    тұқы
(сазан)    шортан    табан    торта    алабұға    ақкайран    оңғақ       
     1    2    3    4    5    6    7    9    10    11    12       
1
    Қызылсу су қоймасы    4,3    -    -    1,5    0,5    -    -    2,3    -    -       
2
    Қарғалы су қоймасы    15,1    -    3,1    -    0,9    3,2    2,5    2,1    3,3    -       
3
    Ақтөбе су қоймасы    45,4    0,7    20,9    1,8    -    10,7    5,5    3,1    2,7    -       
4
    Ащыбек су қоймасы    1,7    -    0,8    0,2    0,3    -    -    0,4    -    -       
5
    Мағаджан су қоймасы    4,9    -    2,3    -    1,9    -    -    0,7    -    -       
6    Сазды су қоймасы    3,2    -    0,7    -    0,9    1,6    -    -    -    -       
7    Ор өзені    2,9    -    1,4    -    0,4    0,7    -    0,4    -    -       
8    Ойыл өзені    3,0    -    1,2    -    0,5    -    0,3    0,4    -    0,6       
9    Үлкен Қобда өзені    2,4    -    1,1    -    0,5    0,3    0,2    0,3    -    -       
10    Сазды өзені    1,5    -    0,7    -    0,2    -    0,3    0,3    -    -       
11    Яблунов тоғаны    1,4    -    0,3    0,2    0,2    -    -    -    -    0,7       
12    Ақшат тоғаны    0,3    -    0,3    -    -    -    -    -    -    -       
13    Облденсаулық бөлімінің тоғаны    1,4    -    0,4    0,2    0,3    -    0,3    0,2    -    -       
14    Соркөл өзені, Мұғалжар ауданы    3,4    -    1,2    0,8    0,7    -    0,3    0,4    -    -       
15    Соркөл көлі    8,0    -    1,5    1,5    1,3    0,8    0,9    0,9    1,1    -       
16     Кутикөл көлі    5,2    -    1,4    0,7    0,8    -    0,7    0,7    0,9    -       
17    Үлкен Жаркөл көлі    7,5    -    1,5    1,2    1,7    1,2    1,1    0,8    -    -       
18    Бөкенкөл көлі    8,1    -    2,8    1,9    0,8    1,3    0,8    0,5    -    -       
19    Қызылкөл көлі    4,1    -    1,2    0,4    -    0,7    0,6    0,3    0,9    -       
20    Жаныскөл көлі    5,4    -    1,8    0,5    0,6    0,6    0,7    0,4    0,8    -       
21     Малайдар көлі    6,8    -    1,4    0,8    0,8    0,7    0,7    1,1    1,3    -       
22     Асаубайкөл көлі    5,8    -    1,7    0,9    0,3    0,5    0,7    0,9    0,8    -       
23    Тайпақкөл көлі    4,3    -    1,3    0,7    0,2    -    0,8    0,4    0,9    -       
24    Үлкен және Кіші Жаланаш көлі    6,7    -    1,6    0,8    0,8    0,8    0,7    0,5    1,5    -       
25    Жиыны*    152,8    0,7    50,6    14,1    14,6    23,1    17,1    17,1    14,2    1,3    


Алматы облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығытонна            
               табан    ақмарқа    мөңке    сазан    қаракөз    жайын    көксерке       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9       
1
     Келте көлі    11,31    1,27    0,35    0,36    4,81    0,31    3,33    0,88    

Жамбыл облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығытонна     Балықтардың түрлері       
               шортан    табан    тұқы
(сазан)    көксерке    мөңке    ақмарқа    торта    алабұға    аққайран    жыланбас    шармай    қылыш балық    дөңмаңдай    қызылқанат    ақ амур    қаракөз       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18       
1    Тасөткел су қоймасы    18,025    -    8,84    0,585    4,1    4,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
2    Қаракөл көлі    5,9    0,34    0,23    0,64    -    1,37    0,81    -    0,305    0,83    0,725    -    -    -    0,65    -    -       
3    Билікөл көлі    22,287    -    3,782    3,775    5,17    5,62    -    -    -    -    3,94    -    -    -    -    -    -       
4    Ақкөл көлі    17,7    -    4,9    0,56    2,14    8,725    -    -    -    -    1,375    -    -        -    -    -       
5    Қамқалы көлі    7,455    0,26    0,515    0,225    -    -    0,048    -    0,43    2,050    0,034    -    -    -    3,893    -    -       
6     Ленин жолы бөгеті    3,47    0,35    -    0,58    -    0,971    -    -    -    -    1,384    -    -    -    0,185    -    -       
7    Үлкен Қамқалы көлі    5,84    0,41    0,28    0,47    -    -    0,308    -    1,222    2,3    0,020    -    -    -    0,83    -    -       
8    Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы    2,57    -    0,33    0,215    0,97    0,74    -    -    -    -    0,315    -    -    -    -    -    -       
9    Темірбек бөгеті    3,51    -    -    0,96    -    1,050    -    0,31    -    -    0,51    -    -    -    0,65    0,03    -       
10     Ынталы су қоймасы    3,143    -    1,063    0,122    0,58    1,378    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
11    Сеңгiрбай көлі -1,2,3    5,23    -    0,2    1,1    0,18    1,433    -    -    -    -    0,652    -    -    0,07    1,175    0,42    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18       
12    Шу өзені бассейнінің су тоғандары    0,6    0,15    -    0,16    0,11    0,18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
13    Аса өзені бассейнінің су тоғандары     0,575    -    -    0,2    -    0,375    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
14    Талас өзені бассейнінің су тоғандары    0,98    0,14    0,17    0,275    -    0,29    -    -    -    -    0,105    -    -    -    -    -    -       
15    Басқа су тоғандары**    75,654    2,26    6,472    12,018    3,918    34,565    -    2,555    0,05    -    9,59    0,305    0,4    0,195    2,634    0,33    0,362       
16     Итого*    172,939    3,91    26,782    21,885    17,168    61,197    1,166    2,865    2,007    5,18    18,65    0,305    0,4    0,265    10,017    0,78    0,362    

Батыс Қазақстан облысы

 

     Су
тоғандары     Барлығы
тонна
     Балықтардың түрлері       
               көксерке    шортан    аққайран    кылыш балық    қызыл-қанат    табан    каракөз    торта    мөңке    оңғақ    көктыран    алабұға    ақмарқа    жайын    тұқы
(сазан)    балпан балық    беріш       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19       
1    Киров су қоймасы    279,9    12,3    5,7    -    41,4    7,2    56,5    8,3    36,9    12,8    4,5    44,1    7,9    29,0    3,9    6,7    -    2,7       
2    Дөңгелек су қоймасы    26,58    0,57    9,2    -    -    2,5    2,0    -    2,0    2,7    0,9    -    2,61    1,26    2,3    0,54    -    -       
3    Шалқар қөлі (Солтүстік бөлігі)     83,9    6,7    -    -    -    4,6    46,1    8,7    -    3,3    4,2    -    4,1    -    -    6,2    -    -       
4    Қоғалы көлі    31,325    4,587    2,037    -    -    0,807    5,404    -    -    8,787    0,972    -    2,228    2,520    0,896    3,087    -    -       
5    Әділсор көлі    26,3    3,6    0,6    1,5    -    -    1,1    -    15,6    2,7    -    0,2    -    -    -    0,9    0,1           
6    Бітік су қоймасы    111,5    4,9    8,0    -    5,4    3,6    11,0    -    33,8    8,2    -    8,7    9,9    8,1    4,8    5,1    -    -       
7    Барбастау өзеніндегі су қоймасы    3,054    -    0,78    0,39    -    0,195    0,6    -    0,186    0,45    0,183    -    0,27    -    -    -    -    -       
8    Солянка өзеніндегі су қоймасы    1,407    -    0,211    -    -    -    0,375    -    -    0,293    0,161    -    0,367    -    -    -    -    -       
9    Рыбный сокрыл көлі    23,9    -    4,6    -    -    -    7,1    -    1,0    -    -    2,0    2,3    -    2,0    4,9    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19       
10    Итого*    587,866    32,657    31,128    1,89    46,8    18,902    130,179    17,0    89,486    39,23    10,916    55,0    29,675    40,88    13,896    27,427    0,1    2,7    

Қарағанды облысы

 

     Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               тарақ
балық    оңғақ    шортан    табан    тұқы (сазан)    көксерке

    мөңке    торта    алабұға    аққайран    ақсақа
балықтар       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
1    Ақтасты су қоймасы     13,0    -    -    -    -    6,5    -    -    -    -    -    6,5       
2    Джартас су қоймасы    2,8    -    -    -    1,2    0,2    0,1    0,9    -    0,4    -    -       
3    Айда бөгеті    0,5    -    -    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
4     Жұлдыз бөгеті     13,611    -    -    -    -    6,689    -    3,02    0,973    2,929    -    -       
5    Шурф №5 бөгеті    1,8    -    -    -    -    0,1    -    1,7    -    -    -    -       
6    Тасты карьер бөгеті    1,7    -    -    -    -    -    -    1,7    -    -    -    -       
7    Қызылтас бөгеті    0,5    -    -    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
8    Спецстрой бөгеті    1,1    -    -    -    -    0,15    -    0,95    -    -    -    -       
9     Көкпекті бөгеті    1,3    -    -    -    -    0,2    -    0,9    -    0,2    -    -       
10    Үлгі бөгеті    1,1    -    -    -    -    -    -    1,1    -    -    -    -       
11     Миньковская бөгеті    0,3    -    -    -    -    0,05    -    0,2    -    0,05    -    -       
12    Ақжар бөгеті    2,0    -    -    -    -    0,4    -    0,4    0,7    0,5    -    -       
13     Шаншар-Балықты бөгеті    0,9    -    -    -    -    0,25    -    0,3    0,15    0,1    0,1    -       
14    Шубаркөл көлі    0,5    -    -    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
15    Мырза-Шөқы бөгеті    0,7    -    -    -    -    0,2    -    0,5    -    -    -    -       
16    Завьяловская бөгеті    1,5    -    -    -    -    0,5    -    1,0    -    -    -    -       
17    Қарасай бөгеті    0,9    -    0,1    0,2    -    -    -    0,2    0,2    0,2    -    -       
18    Арықты-Жараспай көлі    0,7    -    -    -    -    -    -    0,7    -    -    -    -       
19    Крауқамыс көлі    2,0    -    -    -    -    -    -    2,0    -    -    -    -       
20    Қызыл Кут бөгеті    1,0    -    -    -    -    -    -    1,0    -    -    -    -       
21    Восход бөгеті    1,0    -    -    0,9    -    0,05    -    0,05    -    -    -    -       
22    Есіл су қоймасы    2,0    -    0,1    0,5    -    -    -    -    1,0    0,3    0,1    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
23     Босаға бөгеті    0,9    -    -    -    -    0,6    -    0,1    -    0,1    0,1    -       
24    Андреевская бөгеті    2,0    -    -    -    -    2,0    -    -    -    -    -    -       
25    Қаражартас бөгеті    0,5    -    -    0,2    -    -    -    -    -    0,3    -    -       
26     Туматай-Нура-Талды бөгеті    3,0    -    -    0,75    -    0,75    -    0,75    -    0,75    -    -       
27    Шахты № 33/34 су айдыны    0,5    -    -    -    -    0,05    -    0,4    -    0,05    -    -       
28    Жумабек бөгеті    1,2    0,1    -    -    -    0,4    -    0,35    -    0,35    -    -       
29    Кіші Сарыкөл көлі    0,5    -    -    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
30    Есенгелді бөгеті    0,7    -    0,2    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
31    Лебяжья бөгеті    0,25    -    -    -    -    -    -    0,25    -    -    -    -       
32    Қурғанқол көлі    0,7    -    -    -    -    -    -    0,7    -    -    -    -       
33    Жартас көлі    5,0    -    -    -    -    0,5    -    2,0    -    2,5    -    -       
34    Үлкен Қарқаралы көлі    7,5    -    -    -    -    1,0    -    1,0    2,0    3,5    -    -       
35    Дерипсал бөгеті    2,5    -    -    0,5    -    -    -    -    1,0    1,0    -    -       
36    Щучье бөгеті    0,8    -    -    0,2    -    -    -    -    0,3    0,3    -    -       
37    Бүркітті бөгеті    2,2    -    0,05    0,5    -    -    -    0,1    1,5    0,05    -    -       
38    Жаманжол бөгеті    1,227    -    0,325    -    -    -    -    0,521    -    0,381    -    -       
39    Қарсақпай бөгеті    0,36    -    -    -    -    0,36    -    -    -    -    -    -       
40    Чкаловское су қоймасы    3,0    -    -    -    -    0,5    -    1,0    0,8    0,7    -    -       
41    Саранское су қоймасы    3,0    -    -    -    -    -    -    3,0    -    -    -    -       
42    Шалкар көлі    1,0    -    -    -    -    0,1    -    0,6    -    0,3    -    -       
43    Арықтыкөл көлі    1,4    -    -    -    -    0,5    -    0,9    -    -    -    -       
44    Далакөл көлі    6,28    -    -    -    -    6,28    -    -    -    -    -    -       
45    Теміртау бөгеті    3,8    -    0,32    -    -    1,27    -    1,23    -    0,98    -    -       
46    Рудничное көлі    7,02    -    -    -    -    1,32    -    3,5    -    2,2    -    -       
47    Қандыкөл көлі    3,2    -    -    -    -    -    -    3,2    -    -    -    -       
48    Бараккөл көлі    3,8    -    -    -    -    -    -    3,8    -    -    -    -       
49    Қаракөл көлі    1,5    -    -    -    -    -    -    1,5    -    -    -    -       
50    Балықтыкөл көлі    13,2    2,7    -    -    -    -    -    4,5    -    -    -    6,0       
51    Қойтас көлі    6,1    -    -    -    -    2,6    -    2,5    -    -    -    1,0       
52    Водохранилище
Шерубай-Нұра су қоймасы    21,4    -    -    -    9,3    -    1,6    7,5    1,5    1,5    -    -       
53    Ащысу су қоймасы     7,1    -    -    1,4    -    0,4    -    2,8    1,8    0,7    -    -       
54    Қеңгір су қоймасы    22,38    -    -    -    -    9,05    -    7,6    5,73    -    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
55     Жезды өзені    1,98    -    -    -    -    -    -    0,74    1,24    -    -    -       
56    Сары-Қеңгір өзені    1,92    -    -    -    -    -    -    0,77    1,15    -    -    -       
57    Сарысу өзені    5,09    -    -    0,78    -    0,39    -    1,51    2,41    -    -    -       
58    Тоқсумақ көлі    4,8    -    -    -    -    1,3    -    2,8    0,2    0,5    -    -       
59     Сасыккөл көлі    48,325    -    -    -    4,45    1,725    3,75    18,1    9,1    11,2    -    -       
60    Самарқанд су қоймасы     50,5    -    -    0,8    20,2    0,6    1,0    25,2    1,1    1,6    -    -       
61     Ботақара көлі    5,7    -    -    -    -    -    -    5,7    -    -    -    -       
62    Ынтымақ су қоймасы    9,46    -    -    -    1,06    -    -    7,2    0,604    0,596    -    -       
63     Корейская бөгеті    4,114    -    -    -    -    0,604    -    1,28    2,23    -    -    -       
64    КарНИИСХ бөгеті    3,02    -    -    -    -    0,22    -    1,24    1,56    -    -    -       
65    Чийлы бөгеті    1,7    -    0,2    0,5    -    -    -    -    0,5    0,5    -    -       
66    Кинембай бөгеті    2,65    -    0,2    1,1    -    0,18    -    0,15    0,72    0,3    -    -       
67    Сәкен бөгеті    1,25    -    -    -    -    0,45    -    0,8    -    -    -    -       
68    Петровка бөгеті    1,35    -    -    -    -    0,45    -    0,9    -    -    -    -       
69    Тихоновская бөгеті    1,72    -    -    -    -    0,4    -    1,32    -    -    -    -       
70    Қойбас бөгеті    3,009    -    -    -    -    0,223    -    1,539    0,1    1,147    -    -       
71    Нұра өзені    9,286    -    -    0,1    2,04    0,22    0,952    2,82    1,62    1,534    -    -       
72    Кульса өзені    2,15    -    -    -    -    -    -    2,15    -    -    -    -       
73     Ащысу өзені    5,0    -    0,3    0,9    -    -    -    0,8    1,1    0,9    1,0    -       
74    Жиыны*    347,952    2,8    1,795    9,33    38,25    49,731    7,402    143,94    41,287    38,617    1,3    13,5    


Солтүстік Қазақстан облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               мөңке    табан    тұқы
(сазан)    ақсақа
балықтар    шортан    алабұға    торта    оңғак    гаммарус    шаян    артемия жұмыртқалары       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
1    Баян көлі    4,0     4,0    -    -    -    -    -    -        -    -    -       
2    Сергеев су қоймасы    74,0    5,0    20,0    17,0    17,0    7,0    5,0    3,0    -    -    -    -       
3    Үлкен Таранғұл көлі    78,0    5,0    25,0    18,0        10,0    5,0    15,0    -    -    -    -       
4    Кіші Таранғұл көлі    30,0    8,0    -    4,0    -    -    16,0    2,0    -    -    -    -       
5    Широкое көлі    3,5    3,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
6    Грачи көлі    3,0    2,5    -    0,5    -    -    -    -    -    -    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
7    Большое Долгое көлі     4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
8    Шағлы Теңіз көлі    35,0    35,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
9    Жақсы-Жаңғызтау көлі    22,3    -    5,3    -    4,0    -    6,0    5,0    -    -    2,0    -       
10    Имантау көлі     4,9    -    0,5    0,5    -    0,5    1,5    1,5    0,4    -    -    -       
11    Шалқар көлі    3,8    -    -    0,8    3,0    -    -    -    -    -    -    -       
12    Алва көлі    20,0    20,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
13    Башкирское көлі    5,0    4,0    -    -    1,0    -    -    -    -    -    -    -       
14    Үлкен Балықты көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
15    Кіндікті көлі    14,0    4,3    -    3,0    0,5    1,0    5,0    -    0,2    -    -    -       
16    Горький көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
17    Үлкен Екатеринов көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
18    Зотов көлі    3,5    3,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
19    Могильный көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
20    Үлкен Ізбасар көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
21    Питный (Островский) көлі    5,0    3,5    -    0,5    1,0    -    -    -    -    -    -    -       
22    Щитово көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
23    Ястребиновский көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
24    Питный көлі    20,0    20,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
25    Половинный көлі    10,0    10,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
26    Белое Сумное көлі    4,0    3,0    -    1,0    -    -    -    -    -    -    -    -       
27    Лебяжье көлі    13,0    5,0    -    3,0    1,0    -    4,0    -    -    -    -    -       
28    Плоское көлі    5,0    3,0    -    0,5    -    -    1,5    -    -    -    -    -       
29    Полковников көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
30    Рыбный көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
31    Рявкино көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
32    Сергино көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
33    Соленый көлі    5,5    0,5    -    -    5,0    -    -    -    -    -    -    -       
34    Сумное көлі    3,5    3,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
35    Сливный көлі    3,5    2,4    -    0,5    -    0,1    0,5    -    -    -    -    -       
36    Якуш көлі    10,0    -    -    -    10,0    -    -    -    -    -    -    -       
37    Шайтан көлі    3,0    2,0    -    1,0    -    -    -    -    -    -    -    -       
38    Горький көлі (Дубровинский)     3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
39    Үлкен-Жарма көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
40    Зеленогайская бөгеті    5,0    3,5    -    1,5    -    -    -    -    -    -    -    -       
41    Ұлыкөл көлі    35,0    17,0    -    15,0    -    0,5    1,0    1,5    -    -    -    -       
42    Баженкөл көлі    3,5    3,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
43    Ақсуат көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
44    Козловскый көлі    3,0    2,0    -    1,0    -    -    -    -    -    -    -    -       
45    Белое Большое көлі    12,0    6,0    4,0    -    -    -    2,0    -    -    -    -    -       
46    Есіл өзенінің жайылмасы    39,0    24,0    4,0    -    -    1,5    5,5    4,0    -    -    -    -       
47    Құспек көлі    28,0    -    -    -    -    -    -    -    -    28,0    -    -       
48     Горькое көлі (Островское)    44,4    -    -    -    -    -    -    -    -    44,4    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
49    Питное көлі (Пресновское)    44,2    -    -    -    -    -    -    -    -    44,2    -    -       
50    Кіші Токушки көлі    3,0    1,0    -    -    -    -    2,0    -    -    -    -    -       
51    Үлкен Коржанкуль көлі    3,0    2,2    -    0,5    -    0,3    -    -    -    -    -    -       
52    Тулубай көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
53    Лебеденок көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
54     Пестрое көлі    4,0    3,0        1,0    -    -    -    -    -    -    -    -       
55     Семилово көлі    8,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8,0       
56    Соленное көлі    2,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2,0       
57    Жамантұз көлі    15,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    15,0       
58     Ушсай көлі    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5,0       
59    Қақ көлі    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5,0       
60    Селеты-Теніз көлі    25,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    25,0       
61    Басқа су тоғандары**    243,1    224,9    -    7,6    2,1    1,1    5,9    0,9    0,6    -    -    -       
62    Жиыны*    975,7    499,8    58,8    76,9    44,6    22,0    60,9    32,9    1,2    116,6    2,0    60,0    
 

Қостанай облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               мөнке    табан    тұқы
(сазан)    ақсақа
балықтар    шортан    оңғак       
     1    2    3    4    5    6    7    8       
1    Жоғарғы Тобыл су қоймасы    150,0    -    100,0    10,0    30,0    10,0    -       
2    Қаратомар су қоймасы    80,0    -    60,0    5,0    5,0    10,0    -        
3    Алакөл көлі    7,0    7,0    -      -    -      -    -        
4    Алакөл көлі (Мокрое)    12,5    6,0    -     -     -     0,5    6,0       
5    Бабье көлі    3,0    1,0    -     -    -     -    2,0       
6    Балықтыкөл көлі    7,0    6,0     -     -     -    1,0     -       
7    Бозшакөл көлі    12,0    12,0     -     -     -     -     -       
8    Большое көлі    3,0    3,0     -     -     -     -     -       
9    Жақсы Алакөл көлі    4,0    4,0     -     -     -     -     -       
10    Жаман көлі    3,0    3,0     -     -     -     -     -       
11    Жарқайың көлі    12,0    12,0     -     -     -     -     -       
12    Жаркөл көлі    3,0    3,0    -     -     -     -     -       
13    Жол-Жүрген көлі    3,0    3,0     -     -     -     -     -       
14    Қарасор көлі    9,0     -     -    9,0     -    -     -       
15    Қойбағар көлі    11,5    10,0    -    -    -    1,5     -       
    1    2    3    4    5    6    7    8       
16    Колесников көлі    4,2     -     -    4,2     -     -     -       
17    Қонайжаркөл көлі    13,5    0,5    13,0     -     -     -     -       
18    Речной көлі    42,0     -    40,0    -     -    2,0     -       
19    Сабынкөл көлі    3,0    3,0     -     -     -     -     -       
20    Сарыкөл көлі    8,5    2,5     -     -     -    6,0     -       
21    Тоқтас көлі    5,5    0,5    -    3,0    -    2,0     -       
22    Үлкен Бөрлі көлі    5,0    5,0     -     -     -     -     -       
23    Шошқалы көлі    6,0    5,0     -     -     -    1,0     -        
24    Жаркөл көлі (Қостанай ауданы)    5,0    -    5,0    -    -    -    -       
25     Куркөл көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -       
26    Тонтыгер көлі    3,0    -    -    3,0    -    -    -       
27    Деповский тоғаны    5,0    4,0     -     -     -    1,0    -       
28    Қабырға өзені    7,0    -     -    4,5     -    2,5     -       
29    Төрғай өзені    8,0     -     -    4,0     -    4,0     -       
30    Убаган өзені    8,0    6,5    0,5    -    -    1,0     -       
31    Улькаяк өзені    6,0    1,0    -    2,0    -    3,0     -       
32    Басқа су тоғандары**    162,7    139,1    3,6    7,0    0,5    8,6    3,9       
33    Жиыны*    615,4    240,1    222,1    51,7    35,5    54,1    11,9    


Қызылорда облысы

№     Су
тоғандары
     Барлығытонна
     Балықтардың түрлері       
               торта    табан    тұқы
(сазан)    аққайран    дөңмаңдай    қызыл қанат    мөңке    жыланбас
балық    алабұға    шортан    ақмарқа    қылыш балық    көксерке    жайын
    артемия жұмыртқалары       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17       

1    Қамыстыбас көлдер жүйесі    301,0    96,0    65,0    37,0    -    -    25,0    -    -    12,0    17,0    -    -    45,0    4,0    -       
2
    Ақшатау көлдер жүйесі    116,0    25,0    33,0    21,0    2,0    -    8,0    4,0    -    -    3,0    2,0    3,0    15,0    -    -       
3
    Қандыарал көлдер жүйесі    25,0    5,0    -    4,0    -    1,0    3,0    6,0    3,0    -    -    2,0    1,0    -    -    -       
4
    Теліккөл көлдер жүйесі    22,0    5,0    6,0    3,0    1,0    3,0    -    1,0    2,0    -    -    -    1,0    -    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17       
5
    Нансай -Ханқожа көлдер жүйесі    32,0    11,0    4,0    5,0    -    -    2,0    3,0    4,0    -    -    1,0    1,0    1,0    -    -       
6
    Жаңадария көлдер жүйесі    51,0    11,0    15,0    12,0    -    -    -    5,0    3,0    -    -    2,0    3,0    -    -    -       
7
    Қараөзек көлдер жүйесі    65,0    18,0    17,0    8,0    -    -    8,0    7,0    5,0    -    -    2,0    -    -    -    -       
8
    Қуаңдария көлдер жүйесі    80,0    14,0    25,0    17,0    3,0    -    7,0    5,0    6,0    2,0    -    1,0    -    -    -    -       
9
    Ақсай көлдер жүйесі    17,0    2,0    4,0    3,0    2,0    -    2,0    3,0    -    1,0    -    -    -    -    -    -       
10    Тущи көлі     13,0    3,0    2,0    4,0    -    -    2,5    -    -    -    1,5    -    -    -    -    -       
11    Үлкен Арал теңізіңің Тұщыбас шығанағы    52,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    52,0       
12    Үлкен Арал теңізіңің Чернышев шығанағы    147,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    147,0       
13

    
Жиыны*
    722,0    190,0    171,0    114,0    8,0    4,0    57,5    34,0    23,0    15,0    21,5    10,0    9,0    61,0    4,0    199,0    


Павлодар облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығытонна     Балықтардың түрлері       
               нәлім    табан    көксерке    торта    алабұға    шортан    аққайран    тұқы (сазан)    оңғақ    мөңке    шаян    артемия жұмыртқалары       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14       
1    Ертіс өзенінің
жайылма су тоғандары    95,19    0,917    32,298    2,722    5,333    5,929    17,763    0,332    1,881    3,67    24,345    -    -       
2
    Павлодар облысының
далалық су тоғандары    11,299    -    -    -    0,686    3,564    0,975    -    2,156    0,408    3,51    -    -       
3    ГРЭС -1,2 су қоймалары    33,264    -    7,429    2,028    6,573    6,076    2,151            0,701    8,056    0,250    -       
4    Айдарша көлі    21,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    21,0       
5    Ащитақыр көлі    20,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    20,0       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14       
6    Бүра көлі    34,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    34,0       
7    Борли көлі    96,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    96,0       
8    Жамантұз көлі (Лебяжий ауданы)    8,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8,0       
9    Қазы көлі    17,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    17,0       
10    Қалатұз көлі    67,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    67,0       
11    Қарақасқа көлі    21,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    21,0       
12    Жамантұз көлі (Ақтоғай ауданы)    28,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    28,0       
13    Қызылтұз (Лебяжий ауданы)    19,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    19,0       
14    Сәйтен көлі    91,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    91,0       
15    Тұз көлі (Баянаул ауданы)    65,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    65,0       
16    Тұз көлі (Лебяжий ауданы)    18,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18,0       
17    Шарбақты көлі    36,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    36,0       
18    Жиыны*    680,753    0,917    39,727    4,75    12,592    15,569    20,889    0,332    4,037    4,779    35,911    0,250    541,0    


 Оңтүстік Қазақстан облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығытонна     Балықтардың түрлері       
               табан    тұқы (сазан)    көксерке    ақмарқа    торта    жыланбас    күміс
түсті мөңке    дөңмаңдай    жайын    шортан       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12       
1    Тоғыс су қоймасы    4,0    0,6    1,2    1,3    -    0,4    -    0,5    -    -    -       
2    Бадам су қоймасы    6,0    1,7    0,8    1,2    -    -    -    2,3    -    -    -       
3    Бөген су қоймасы    28,2    10,0    1,0    1,0    0,5    12,0    0,2    3,0    0,3    0,2    -       
4    Қапшағай су қоймасы    2,0    0,6    0,2    0,2    0,3    0,7    -    -    -    -    -       
5    Шошқакөл көлдер жүйесі    4,5    -    0,6    -    0,5    1,0    2,0    0,4    -    -    -       
6    Отрабат көлдер жүйесі    8,0    2,0    0,7    -    0,5    1,2    1,3    0,8    -    -    1,5       
7    Жиыны*    52,7    14,9    4,5    3,7    1,8    15,3    3,5    7,0    0,3    0,2    1,5    

Ескертпе:
 ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша балық аулау тәртібін бекітілген лимиттер (квоталар) шегінде белгіленген тәртіппен уәкілетті орган айқындайды;
 * ғылыми-зерттеу жұмыстарын ескере отырып;
 ** 3 тоннадан аспайтын балық аулау лимиті бар жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандары;
 *** Қызыл кітапқа енгізілген және жоғалып кету қаупі төнген балықтарға арналған ғылыми мақсатта қолданылатын квота;
 **** өсімін молайту мақсатында балық аулау квотасы.


Балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулаудың 2012 жылға арналған лимиттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы     №67 қаулысы

 «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулаудың 2012 жылға арналған лимиттері бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулаудың 2012 жылға арналған квоталарын бекітілген лимиттер негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында бөлуді қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
К.МӘСІМОВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы №67 қаулысымен бекітілген

Балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулаудың 2012 жылға арналған
лимиттері

Жайық-Каспий бассейні
(тоннада)
 
№     
Балықжәнебасқасужануарларының
түрлері     Су тоғандарының атауы       
          Жайық өзені сағалық кеңістігімен    Қиғашөзенісағалыққеңістігімен     Барлығы        
          Атырау облысы
шегінде    Батыс Қазақстан облысы шегінде                 
     1    2    3    4    5       
1    Бекіре тәріздестер, оның ішінде:                        
2    Қортпа    2,0****    -    -            
3    Шоқыр    7,0****    -    -            
4    Орыс бекіресі    2,0****    -    -            
5    Пілмай    1,0****    -    -            
6    Қаракөз    1540,0    -    1060,0    2600,0       
7    Ірі балықтар, оның ішінде:    3377,0    77,22    1145,0    4599,22       
8    Көксерке    1433,0    7,63    79,0    1519,63       
9    Сазан     280,0    37,85    101,0    418,85       
10    Ақмарқа    1160,0    10,67    7,0    1177,67       
11    Жайын    380,0    10,0    550,0    940,0       
12    Шортан    116,0    -    408,0    524,0       
13    Беріш    8,0    11,07    -    19,07       
14    Ұсақ балықтар, жергілікті және
қолтық балықтар:    5728,0    81,76    2879,0    8688,76       
15    Табан    5496,0    38,78    1904,0    7438,78       
16    Мөңке    51,0    -    690,0    741,0       
17    Алабұға    -    -    49,0    49,0       
18    Оңғақ    -    -    23,0    23,0       
19    Қызыл қанатты шұбар балық    -    -    98,0    98,0       
20    Балпан    42,0    13,44    115,0    170,44       
21    Көктыран    -    13,03    -    13,03       
22    Қылаш балық    15,0    16,51    -    31,51       
23    Айнакөз    124,0    -    -    124,0       
24    Жиыны*    10657,0    158,98    5084,0    15899,98    

Балқаш көлі және Іле өзенінің сағасы
                                             
 

№     Балықтардың
түрлері     Барлығы, тонна       
          Балқаш көлі    Іле өзені    Іле өзені сағасының су тоғандары       
     1    2    3    4       
1    Табан    5042,8    16,0    27,0       
2    Көксерке    810,5    24,0    59,4       
3    Ақмарқа    360,2    24,0    54,0       
4    Қаракөз    270,2    20,0    32,4       
    1    2    3    4       
5    Жайын    1170,7    54,0    216,0       
6    Беріш    180,1    6,0    10,8       
7    Сазан     1080,5    40,0    108,0       
8    Мөңке    90,0    14,0    21,6       
9    Ақ амур    -    2,0    10,8       
10    Жиыны*    9005,0    200,0    540,0    

Алакөл көлдер жүйесі

 
№     Балықтардыңтүрлері     Барлығы, тонна       
          Алакөл көлі    Қошқаркөл көлі    Сасықкөл көлі       
     1    2    3    4       
1    Табан    53,0    11,0    101,8       
2    Алабұға    177,0    11,7    14,6       
3    Мөңке    22,0    5,7    103,6       
4    Көксерке    7,0    1,4    21,6       
5    Торта    -    7,2    6,2       
6    Жиыны*    259,0    37,0    247,8    

Қапшағай су қоймасы

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    600,1       
2    Көксерке    51,0       
3    Сазан    25,6       
4    Ақмарқа    34,1       
5    Жайын    52,0       
6    Дөңмаңдай    59,2       
7    Ақ амур    11,0       
8    Қаракөз    39,8       
9    Мөңке    9,2       
10    Жиыны*    882,0    

Бұқтырма су қоймасы

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    1056,0       
2    Торта    132,0       
3    Алабұға    144,0       
4    Көксерке    206,0       
5    Шортан    47,0       
6    Аққайран    9,0       
7    Көкшұбар    143,0       
8    Оңғақ    6,0       
9    Мөңке    11,0       
10    Шаян    155,0       
11    Жиыны*    1909,0    

Зайсан көлі

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    3609,0       
2    Торта    114,0       
    1    2       
3    Алабұға    86,0       
4    Көксерке    943,0       
5    Шортан    55,0       
6    Аққайран    33,0       
7    Мөңке    16,0       
8    Оңғақ    4,0       
9    Нәлім    15,0       
10    Сазан     1,0       
11    Шаян    126,0       
12    Жиыны*    5002,0    

Шүлбі су қоймасы

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    113,0       
2    Көксерке    57,0       
3    Торта    65,0       
4    Алабұға    59,0       
5    Мөңке    4,5       
6    Шортан    0,5       
7    Сазан     0,5       
8    Көкшұбар    0,5       
9    Жиыны*    300,0    

Шығыс Қазақстан облысы шегіндегі Ертіс өзені

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    5,1       
2    Алабұға    4,8       
3    Мөңке    1,3       
4    Шортан    2,8       
5    Торта    4,1       
6    Көксерке    1,6       
7    Оңғақ    0,6       
8    Шаян    0,4       
9    Жиыны*    20,7    
 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Түйетабан     720,0       
2    Сазан    116,7       
3    Табан    1639,5       
4    Торта    1100,0       
5    Көксерке    416,1       
6    Ақмарқа    95,7       
7    Қылыш балық    101,0       
8    Жиыны*    4189,0    
Арал (Кіші) теңізі

Сырдария өзені

 
№     Балықтардыңтүрлері     Барлығы, тонна       
          Қызылорда облысы шегінде    Оңтүстік Қазақстан облысы шегінде       
     1    2    3       
1    Сазан     17,0    23,0       
    1    2    3       
2    Табан    93,0    18,0       
3    Торта    76,5    25,0       
4    Көксерке    40,5    33,0       
5    Ақмарқа    23,0    21,0       
6    Қылыш балық    -    15,0       
7    Мөңке    -    30,0       
8    Дөңмаңдай    -    33,0       
9    Жайын    -    32,0       
10    Жиыны*    250,0    230,0    

Шардара су қоймасы

 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Мөңке    790,0       
2    Сазан     290,0       
3    Ақмарқа    200,0       
4    Табан    190,0       
5    Жайын    90,0       
6    Дөңмаңдай    70,0       
7    Көксерке    710,0       
8    Торта    260,0       
9    Қылыш балық    200,0       
10    Жиыны*    2800,0    

Есіл өзені

№     Балықтардыңтүрлері     Барлығы, тонна       
          Ақмола облысы шегінде    Солтүстік Қазақстан облысы шегінде       
     1    2    3       
1    Шортан    0,4    1,0       
2    Торта    0,6    1,1       
3    Алабұға    0,4    0,9       
4    Табан    0,4    1,0       
5    Тұқы    1,0    -       
6    Жиыны*    2,8    4,0    
Қ. Сәтпаев атындағы каналдың су қоймалары
 
№     Балықтардың түрлері    Барлығы, тонна       
     1    2       
1    Табан    51,4       
2    Көксерке    1,9       
3    Торта    41,1       
4    Алабұға    52,8       
5    Көкшұбар    0,5       
6    Мөңке    6,9       
7    Шортан    49,4       
8    Оңғақ    4,1       
9    Шаян    0,71       
10    Жиыны*    208,81    


Ақмола облысы

№     
Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               мөңке    табан    тұқы
(сазан)    ақсақалар    шортан    алабұға    торта    оңғақ    көксерке    аққайран       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12       
1    Көктек көлі    3,2    2,8    -    0,4    -    -    -    -    -    -    -       
2    Үлкен Барлыккөл көлі     3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
3    Батпақкөл көлі    3,0    1,5    -    0,5    -    0,5    0,5    -    -    -    -       
4    Вячеслав су қоймасы    35,4    -    18,0    3    1,0    2,1    4,7    3,1    -    3,5    -       
5    Ченчарка көлі    3,2    3,0    -    0,2    -    -    -    -    -    -    -       
6     Жалтыркөл көлі    3,0    2,0    -    -    -    -    1,0    -    -    -    -       
7     Акбейіт көлі    3,3    2,3    0,5    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
8    Ұзынкөл көлі    3,93    2,37    0,66    -    -    0,37    0,21    0,32    -    -    -       
9    Қожакөл көлі    13,5    13,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
10    Қоржынкөл көлі    3,9    3,9    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
11    Мақпал көлі    3,5    2,5    -    -    -    -    -    -    -    1,0    -       
12    Ащыкөл көлі    7,2    4,2    -    3,0    -    -    -    -    -    -    -       
13    Қасқат көлі    6,3    -    1,8    2,0    -    0,5    2,0    -    -    -    -       
14    Құрбет көлі    3,8    -    2,7    0,3    -    0,5    0,3    -    -    -    -       
15    Сілеті
су қоймасы    14,0    -    8,1    -    -    1,8    1,2    0,6    -    2,3    -       
16     Жаркөл көлі    6,5    6,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
17    Қопа көлі    6,2    -    3,7    0,3    -    0,5    0,1    0,1    0,3    1,2    -       
18    Айдабол көлі    6,3    -    -    1,0    0,8    -    3,0    1,5    -    -    -       
19    Чаглинск су қоймасы    7,0    -    0,7    0,7    -    3,4    1,2    1,0    -    -    -       
20    Алакөл көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
21    Біртабан көлі    21,04    6,04    10,7    -    -    1,1    1,7    1,1    0,4    -    -       
22     Жәнібек-Шалқар көлі    12,5    3,5    7,0    0,2    -    0,5    0,2    0,5    0,2    0,4    -       
23     Көктал көлі    24,7    0,5    21,7    -    -    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    -       
24    Құмдыкөл көлі    6,0    -    -    0,9    -    -    3,6    1,5    -    -    -       
25    Ұялы-Шалқар көлі    7,8    1,0    4,6    0,7    -    0,5    0,2    0,3    -    0,5    -       
26     Шалқар көлі    85,9    6,9    60,1    -    -    2,6    2,6    2,6    2,5    8,6    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12       
27    Шолақ көлі    51,2    3,3    33,5    5,0    -    1,8    1,8    3,2    0,3    2,3    -       
28    Қоянды су қоймасы     3,0    0,5    -    2,0    0,5    -    -    -    -    -    -       
29    Жарлыкөл көлі    7,0    6,5    -    0,5    -    -    -    -    -    -    -       
30    Майбалық көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
31     Нұра өзені    4,0    1,5    0,3    0,5    -    0,6    0,2    0,3    -    0,6    -       
32    Балықтыкөл көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
33    Қараүңгір көлі    4,5    3,0    -    -    1,5    -    -    -    -    -    -       
34     Краснобор су қоймасы    3,2    0,2    -    -    -    -    2,7    0,3    -    -    -       
35    Максимов бөгеті    3,5    1,0    -    -    -    1,0    1,0    -    0,5    -    -       
36    Губернатор су қоймасы    3,3    -    -    2,1    -    -    1,2    -    -    -    -       
37    Бозайғыр көлі    3,2    2,6    -    -    -    -    0,6    -    -    -    -       
38    Бурабай көлі    8,1    -    -    1,0    1,0    -    3,0    1,7    1,4    -    -       
39    Үлкен Шабақты көлі    4,3    -    0,6    -    0,4    -    2,1    1,1    0,1    -    -       
40    Кіші Шабақты көлі    7,6    -    3,4    -    -    -    -    -    -    4,2    -       
41     Щучье көлі    10,5    -    -    -    3,4    0,9    2,6    3,1    0,5    -    -       
42    Қотыркөл көлі    9,4    -    5,0    0,9    -    -    3,5    -    -    -    -       
43    Текекөл көлі    4,7    -    -    0,9    -    1,5    2,2    -    0,1    -    -       
44    Жөкей көлі    6,1    -    -    1,2    2,3    -    1,2    -    1,4    -    -       
45    Зеренді колі    4,9    -    0,2    1,0    1,2    0,3    1,0    1,1    0,1    -    -       
46    Климов бөгеті    4,7    0,1    -    0,5    -    -    1,2    2,0    0,7    -    0,2       
47    Көбикөл көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
48    Зиновьев бөгеті    3,9    0,2    -    3,0    -    0,2    0,2    0,3    -    -    -       
49     Шоқай 1,2 бөгеті    3,8    -    -    3,8    -    -    -    -    -    -    -       
50    Басқа су тоғандары**    204,54    138,25    7,2    22,85    2,4    6,76    9,42    8,95    8,01    0,7    -       
51    Жиыны*    681,91    238,66    190,46    58,45    14,5    27,93    57,43    35,17    17,01    25,8    0,2    

Ақтөбе облысы


 
№     Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               көксерке    мөңке    тұқы
(сазан)    шортан    табан    торта    алабұға    ақкайран    оңғақ       
     1    2    3    4    5    6    7    9    10    11    12       
1
    Қызылсу су қоймасы    4,3    -    -    1,5    0,5    -    -    2,3    -    -       
2
    Қарғалы су қоймасы    15,1    -    3,1    -    0,9    3,2    2,5    2,1    3,3    -       
3
    Ақтөбе су қоймасы    45,4    0,7    20,9    1,8    -    10,7    5,5    3,1    2,7    -       
4
    Ащыбек су қоймасы    1,7    -    0,8    0,2    0,3    -    -    0,4    -    -       
5
    Мағаджан су қоймасы    4,9    -    2,3    -    1,9    -    -    0,7    -    -       
6    Сазды су қоймасы    3,2    -    0,7    -    0,9    1,6    -    -    -    -       
7    Ор өзені    2,9    -    1,4    -    0,4    0,7    -    0,4    -    -       
8    Ойыл өзені    3,0    -    1,2    -    0,5    -    0,3    0,4    -    0,6       
9    Үлкен Қобда өзені    2,4    -    1,1    -    0,5    0,3    0,2    0,3    -    -       
10    Сазды өзені    1,5    -    0,7    -    0,2    -    0,3    0,3    -    -       
11    Яблунов тоғаны    1,4    -    0,3    0,2    0,2    -    -    -    -    0,7       
12    Ақшат тоғаны    0,3    -    0,3    -    -    -    -    -    -    -       
13    Облденсаулық бөлімінің тоғаны    1,4    -    0,4    0,2    0,3    -    0,3    0,2    -    -       
14    Соркөл өзені, Мұғалжар ауданы    3,4    -    1,2    0,8    0,7    -    0,3    0,4    -    -       
15    Соркөл көлі    8,0    -    1,5    1,5    1,3    0,8    0,9    0,9    1,1    -       
16     Кутикөл көлі    5,2    -    1,4    0,7    0,8    -    0,7    0,7    0,9    -       
17    Үлкен Жаркөл көлі    7,5    -    1,5    1,2    1,7    1,2    1,1    0,8    -    -       
18    Бөкенкөл көлі    8,1    -    2,8    1,9    0,8    1,3    0,8    0,5    -    -       
19    Қызылкөл көлі    4,1    -    1,2    0,4    -    0,7    0,6    0,3    0,9    -       
20    Жаныскөл көлі    5,4    -    1,8    0,5    0,6    0,6    0,7    0,4    0,8    -       
21     Малайдар көлі    6,8    -    1,4    0,8    0,8    0,7    0,7    1,1    1,3    -       
22     Асаубайкөл көлі    5,8    -    1,7    0,9    0,3    0,5    0,7    0,9    0,8    -       
23    Тайпақкөл көлі    4,3    -    1,3    0,7    0,2    -    0,8    0,4    0,9    -       
24    Үлкен және Кіші Жаланаш көлі    6,7    -    1,6    0,8    0,8    0,8    0,7    0,5    1,5    -       
25    Жиыны*    152,8    0,7    50,6    14,1    14,6    23,1    17,1    17,1    14,2    1,3    


Алматы облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығытонна            
               табан    ақмарқа    мөңке    сазан    қаракөз    жайын    көксерке       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9       
1
     Келте көлі    11,31    1,27    0,35    0,36    4,81    0,31    3,33    0,88    

Жамбыл облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығытонна     Балықтардың түрлері       
               шортан    табан    тұқы
(сазан)    көксерке    мөңке    ақмарқа    торта    алабұға    аққайран    жыланбас    шармай    қылыш балық    дөңмаңдай    қызылқанат    ақ амур    қаракөз       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18       
1    Тасөткел су қоймасы    18,025    -    8,84    0,585    4,1    4,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
2    Қаракөл көлі    5,9    0,34    0,23    0,64    -    1,37    0,81    -    0,305    0,83    0,725    -    -    -    0,65    -    -       
3    Билікөл көлі    22,287    -    3,782    3,775    5,17    5,62    -    -    -    -    3,94    -    -    -    -    -    -       
4    Ақкөл көлі    17,7    -    4,9    0,56    2,14    8,725    -    -    -    -    1,375    -    -        -    -    -       
5    Қамқалы көлі    7,455    0,26    0,515    0,225    -    -    0,048    -    0,43    2,050    0,034    -    -    -    3,893    -    -       
6     Ленин жолы бөгеті    3,47    0,35    -    0,58    -    0,971    -    -    -    -    1,384    -    -    -    0,185    -    -       
7    Үлкен Қамқалы көлі    5,84    0,41    0,28    0,47    -    -    0,308    -    1,222    2,3    0,020    -    -    -    0,83    -    -       
8    Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы    2,57    -    0,33    0,215    0,97    0,74    -    -    -    -    0,315    -    -    -    -    -    -       
9    Темірбек бөгеті    3,51    -    -    0,96    -    1,050    -    0,31    -    -    0,51    -    -    -    0,65    0,03    -       
10     Ынталы су қоймасы    3,143    -    1,063    0,122    0,58    1,378    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
11    Сеңгiрбай көлі -1,2,3    5,23    -    0,2    1,1    0,18    1,433    -    -    -    -    0,652    -    -    0,07    1,175    0,42    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18       
12    Шу өзені бассейнінің су тоғандары    0,6    0,15    -    0,16    0,11    0,18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
13    Аса өзені бассейнінің су тоғандары     0,575    -    -    0,2    -    0,375    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
14    Талас өзені бассейнінің су тоғандары    0,98    0,14    0,17    0,275    -    0,29    -    -    -    -    0,105    -    -    -    -    -    -       
15    Басқа су тоғандары**    75,654    2,26    6,472    12,018    3,918    34,565    -    2,555    0,05    -    9,59    0,305    0,4    0,195    2,634    0,33    0,362       
16     Итого*    172,939    3,91    26,782    21,885    17,168    61,197    1,166    2,865    2,007    5,18    18,65    0,305    0,4    0,265    10,017    0,78    0,362    

Батыс Қазақстан облысы

 

     Су
тоғандары     Барлығы
тонна
     Балықтардың түрлері       
               көксерке    шортан    аққайран    кылыш балық    қызыл-қанат    табан    каракөз    торта    мөңке    оңғақ    көктыран    алабұға    ақмарқа    жайын    тұқы
(сазан)    балпан балық    беріш       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19       
1    Киров су қоймасы    279,9    12,3    5,7    -    41,4    7,2    56,5    8,3    36,9    12,8    4,5    44,1    7,9    29,0    3,9    6,7    -    2,7       
2    Дөңгелек су қоймасы    26,58    0,57    9,2    -    -    2,5    2,0    -    2,0    2,7    0,9    -    2,61    1,26    2,3    0,54    -    -       
3    Шалқар қөлі (Солтүстік бөлігі)     83,9    6,7    -    -    -    4,6    46,1    8,7    -    3,3    4,2    -    4,1    -    -    6,2    -    -       
4    Қоғалы көлі    31,325    4,587    2,037    -    -    0,807    5,404    -    -    8,787    0,972    -    2,228    2,520    0,896    3,087    -    -       
5    Әділсор көлі    26,3    3,6    0,6    1,5    -    -    1,1    -    15,6    2,7    -    0,2    -    -    -    0,9    0,1           
6    Бітік су қоймасы    111,5    4,9    8,0    -    5,4    3,6    11,0    -    33,8    8,2    -    8,7    9,9    8,1    4,8    5,1    -    -       
7    Барбастау өзеніндегі су қоймасы    3,054    -    0,78    0,39    -    0,195    0,6    -    0,186    0,45    0,183    -    0,27    -    -    -    -    -       
8    Солянка өзеніндегі су қоймасы    1,407    -    0,211    -    -    -    0,375    -    -    0,293    0,161    -    0,367    -    -    -    -    -       
9    Рыбный сокрыл көлі    23,9    -    4,6    -    -    -    7,1    -    1,0    -    -    2,0    2,3    -    2,0    4,9    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19       
10    Итого*    587,866    32,657    31,128    1,89    46,8    18,902    130,179    17,0    89,486    39,23    10,916    55,0    29,675    40,88    13,896    27,427    0,1    2,7    

Қарағанды облысы

 

     Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               тарақ
балық    оңғақ    шортан    табан    тұқы (сазан)    көксерке

    мөңке    торта    алабұға    аққайран    ақсақа
балықтар       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
1    Ақтасты су қоймасы     13,0    -    -    -    -    6,5    -    -    -    -    -    6,5       
2    Джартас су қоймасы    2,8    -    -    -    1,2    0,2    0,1    0,9    -    0,4    -    -       
3    Айда бөгеті    0,5    -    -    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
4     Жұлдыз бөгеті     13,611    -    -    -    -    6,689    -    3,02    0,973    2,929    -    -       
5    Шурф №5 бөгеті    1,8    -    -    -    -    0,1    -    1,7    -    -    -    -       
6    Тасты карьер бөгеті    1,7    -    -    -    -    -    -    1,7    -    -    -    -       
7    Қызылтас бөгеті    0,5    -    -    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
8    Спецстрой бөгеті    1,1    -    -    -    -    0,15    -    0,95    -    -    -    -       
9     Көкпекті бөгеті    1,3    -    -    -    -    0,2    -    0,9    -    0,2    -    -       
10    Үлгі бөгеті    1,1    -    -    -    -    -    -    1,1    -    -    -    -       
11     Миньковская бөгеті    0,3    -    -    -    -    0,05    -    0,2    -    0,05    -    -       
12    Ақжар бөгеті    2,0    -    -    -    -    0,4    -    0,4    0,7    0,5    -    -       
13     Шаншар-Балықты бөгеті    0,9    -    -    -    -    0,25    -    0,3    0,15    0,1    0,1    -       
14    Шубаркөл көлі    0,5    -    -    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
15    Мырза-Шөқы бөгеті    0,7    -    -    -    -    0,2    -    0,5    -    -    -    -       
16    Завьяловская бөгеті    1,5    -    -    -    -    0,5    -    1,0    -    -    -    -       
17    Қарасай бөгеті    0,9    -    0,1    0,2    -    -    -    0,2    0,2    0,2    -    -       
18    Арықты-Жараспай көлі    0,7    -    -    -    -    -    -    0,7    -    -    -    -       
19    Крауқамыс көлі    2,0    -    -    -    -    -    -    2,0    -    -    -    -       
20    Қызыл Кут бөгеті    1,0    -    -    -    -    -    -    1,0    -    -    -    -       
21    Восход бөгеті    1,0    -    -    0,9    -    0,05    -    0,05    -    -    -    -       
22    Есіл су қоймасы    2,0    -    0,1    0,5    -    -    -    -    1,0    0,3    0,1    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
23     Босаға бөгеті    0,9    -    -    -    -    0,6    -    0,1    -    0,1    0,1    -       
24    Андреевская бөгеті    2,0    -    -    -    -    2,0    -    -    -    -    -    -       
25    Қаражартас бөгеті    0,5    -    -    0,2    -    -    -    -    -    0,3    -    -       
26     Туматай-Нура-Талды бөгеті    3,0    -    -    0,75    -    0,75    -    0,75    -    0,75    -    -       
27    Шахты № 33/34 су айдыны    0,5    -    -    -    -    0,05    -    0,4    -    0,05    -    -       
28    Жумабек бөгеті    1,2    0,1    -    -    -    0,4    -    0,35    -    0,35    -    -       
29    Кіші Сарыкөл көлі    0,5    -    -    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
30    Есенгелді бөгеті    0,7    -    0,2    -    -    -    -    0,5    -    -    -    -       
31    Лебяжья бөгеті    0,25    -    -    -    -    -    -    0,25    -    -    -    -       
32    Қурғанқол көлі    0,7    -    -    -    -    -    -    0,7    -    -    -    -       
33    Жартас көлі    5,0    -    -    -    -    0,5    -    2,0    -    2,5    -    -       
34    Үлкен Қарқаралы көлі    7,5    -    -    -    -    1,0    -    1,0    2,0    3,5    -    -       
35    Дерипсал бөгеті    2,5    -    -    0,5    -    -    -    -    1,0    1,0    -    -       
36    Щучье бөгеті    0,8    -    -    0,2    -    -    -    -    0,3    0,3    -    -       
37    Бүркітті бөгеті    2,2    -    0,05    0,5    -    -    -    0,1    1,5    0,05    -    -       
38    Жаманжол бөгеті    1,227    -    0,325    -    -    -    -    0,521    -    0,381    -    -       
39    Қарсақпай бөгеті    0,36    -    -    -    -    0,36    -    -    -    -    -    -       
40    Чкаловское су қоймасы    3,0    -    -    -    -    0,5    -    1,0    0,8    0,7    -    -       
41    Саранское су қоймасы    3,0    -    -    -    -    -    -    3,0    -    -    -    -       
42    Шалкар көлі    1,0    -    -    -    -    0,1    -    0,6    -    0,3    -    -       
43    Арықтыкөл көлі    1,4    -    -    -    -    0,5    -    0,9    -    -    -    -       
44    Далакөл көлі    6,28    -    -    -    -    6,28    -    -    -    -    -    -       
45    Теміртау бөгеті    3,8    -    0,32    -    -    1,27    -    1,23    -    0,98    -    -       
46    Рудничное көлі    7,02    -    -    -    -    1,32    -    3,5    -    2,2    -    -       
47    Қандыкөл көлі    3,2    -    -    -    -    -    -    3,2    -    -    -    -       
48    Бараккөл көлі    3,8    -    -    -    -    -    -    3,8    -    -    -    -       
49    Қаракөл көлі    1,5    -    -    -    -    -    -    1,5    -    -    -    -       
50    Балықтыкөл көлі    13,2    2,7    -    -    -    -    -    4,5    -    -    -    6,0       
51    Қойтас көлі    6,1    -    -    -    -    2,6    -    2,5    -    -    -    1,0       
52    Водохранилище
Шерубай-Нұра су қоймасы    21,4    -    -    -    9,3    -    1,6    7,5    1,5    1,5    -    -       
53    Ащысу су қоймасы     7,1    -    -    1,4    -    0,4    -    2,8    1,8    0,7    -    -       
54    Қеңгір су қоймасы    22,38    -    -    -    -    9,05    -    7,6    5,73    -    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
55     Жезды өзені    1,98    -    -    -    -    -    -    0,74    1,24    -    -    -       
56    Сары-Қеңгір өзені    1,92    -    -    -    -    -    -    0,77    1,15    -    -    -       
57    Сарысу өзені    5,09    -    -    0,78    -    0,39    -    1,51    2,41    -    -    -       
58    Тоқсумақ көлі    4,8    -    -    -    -    1,3    -    2,8    0,2    0,5    -    -       
59     Сасыккөл көлі    48,325    -    -    -    4,45    1,725    3,75    18,1    9,1    11,2    -    -       
60    Самарқанд су қоймасы     50,5    -    -    0,8    20,2    0,6    1,0    25,2    1,1    1,6    -    -       
61     Ботақара көлі    5,7    -    -    -    -    -    -    5,7    -    -    -    -       
62    Ынтымақ су қоймасы    9,46    -    -    -    1,06    -    -    7,2    0,604    0,596    -    -       
63     Корейская бөгеті    4,114    -    -    -    -    0,604    -    1,28    2,23    -    -    -       
64    КарНИИСХ бөгеті    3,02    -    -    -    -    0,22    -    1,24    1,56    -    -    -       
65    Чийлы бөгеті    1,7    -    0,2    0,5    -    -    -    -    0,5    0,5    -    -       
66    Кинембай бөгеті    2,65    -    0,2    1,1    -    0,18    -    0,15    0,72    0,3    -    -       
67    Сәкен бөгеті    1,25    -    -    -    -    0,45    -    0,8    -    -    -    -       
68    Петровка бөгеті    1,35    -    -    -    -    0,45    -    0,9    -    -    -    -       
69    Тихоновская бөгеті    1,72    -    -    -    -    0,4    -    1,32    -    -    -    -       
70    Қойбас бөгеті    3,009    -    -    -    -    0,223    -    1,539    0,1    1,147    -    -       
71    Нұра өзені    9,286    -    -    0,1    2,04    0,22    0,952    2,82    1,62    1,534    -    -       
72    Кульса өзені    2,15    -    -    -    -    -    -    2,15    -    -    -    -       
73     Ащысу өзені    5,0    -    0,3    0,9    -    -    -    0,8    1,1    0,9    1,0    -       
74    Жиыны*    347,952    2,8    1,795    9,33    38,25    49,731    7,402    143,94    41,287    38,617    1,3    13,5    


Солтүстік Қазақстан облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               мөңке    табан    тұқы
(сазан)    ақсақа
балықтар    шортан    алабұға    торта    оңғак    гаммарус    шаян    артемия жұмыртқалары       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
1    Баян көлі    4,0     4,0    -    -    -    -    -    -        -    -    -       
2    Сергеев су қоймасы    74,0    5,0    20,0    17,0    17,0    7,0    5,0    3,0    -    -    -    -       
3    Үлкен Таранғұл көлі    78,0    5,0    25,0    18,0        10,0    5,0    15,0    -    -    -    -       
4    Кіші Таранғұл көлі    30,0    8,0    -    4,0    -    -    16,0    2,0    -    -    -    -       
5    Широкое көлі    3,5    3,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
6    Грачи көлі    3,0    2,5    -    0,5    -    -    -    -    -    -    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
7    Большое Долгое көлі     4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
8    Шағлы Теңіз көлі    35,0    35,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
9    Жақсы-Жаңғызтау көлі    22,3    -    5,3    -    4,0    -    6,0    5,0    -    -    2,0    -       
10    Имантау көлі     4,9    -    0,5    0,5    -    0,5    1,5    1,5    0,4    -    -    -       
11    Шалқар көлі    3,8    -    -    0,8    3,0    -    -    -    -    -    -    -       
12    Алва көлі    20,0    20,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
13    Башкирское көлі    5,0    4,0    -    -    1,0    -    -    -    -    -    -    -       
14    Үлкен Балықты көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
15    Кіндікті көлі    14,0    4,3    -    3,0    0,5    1,0    5,0    -    0,2    -    -    -       
16    Горький көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
17    Үлкен Екатеринов көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
18    Зотов көлі    3,5    3,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
19    Могильный көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
20    Үлкен Ізбасар көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
21    Питный (Островский) көлі    5,0    3,5    -    0,5    1,0    -    -    -    -    -    -    -       
22    Щитово көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
23    Ястребиновский көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
24    Питный көлі    20,0    20,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
25    Половинный көлі    10,0    10,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
26    Белое Сумное көлі    4,0    3,0    -    1,0    -    -    -    -    -    -    -    -       
27    Лебяжье көлі    13,0    5,0    -    3,0    1,0    -    4,0    -    -    -    -    -       
28    Плоское көлі    5,0    3,0    -    0,5    -    -    1,5    -    -    -    -    -       
29    Полковников көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
30    Рыбный көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
31    Рявкино көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
32    Сергино көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
33    Соленый көлі    5,5    0,5    -    -    5,0    -    -    -    -    -    -    -       
34    Сумное көлі    3,5    3,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
35    Сливный көлі    3,5    2,4    -    0,5    -    0,1    0,5    -    -    -    -    -       
36    Якуш көлі    10,0    -    -    -    10,0    -    -    -    -    -    -    -       
37    Шайтан көлі    3,0    2,0    -    1,0    -    -    -    -    -    -    -    -       
38    Горький көлі (Дубровинский)     3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
39    Үлкен-Жарма көлі    4,0    4,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
40    Зеленогайская бөгеті    5,0    3,5    -    1,5    -    -    -    -    -    -    -    -       
41    Ұлыкөл көлі    35,0    17,0    -    15,0    -    0,5    1,0    1,5    -    -    -    -       
42    Баженкөл көлі    3,5    3,5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
43    Ақсуат көлі    5,0    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
44    Козловскый көлі    3,0    2,0    -    1,0    -    -    -    -    -    -    -    -       
45    Белое Большое көлі    12,0    6,0    4,0    -    -    -    2,0    -    -    -    -    -       
46    Есіл өзенінің жайылмасы    39,0    24,0    4,0    -    -    1,5    5,5    4,0    -    -    -    -       
47    Құспек көлі    28,0    -    -    -    -    -    -    -    -    28,0    -    -       
48     Горькое көлі (Островское)    44,4    -    -    -    -    -    -    -    -    44,4    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
49    Питное көлі (Пресновское)    44,2    -    -    -    -    -    -    -    -    44,2    -    -       
50    Кіші Токушки көлі    3,0    1,0    -    -    -    -    2,0    -    -    -    -    -       
51    Үлкен Коржанкуль көлі    3,0    2,2    -    0,5    -    0,3    -    -    -    -    -    -       
52    Тулубай көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
53    Лебеденок көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
54     Пестрое көлі    4,0    3,0        1,0    -    -    -    -    -    -    -    -       
55     Семилово көлі    8,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8,0       
56    Соленное көлі    2,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2,0       
57    Жамантұз көлі    15,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    15,0       
58     Ушсай көлі    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5,0       
59    Қақ көлі    5,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5,0       
60    Селеты-Теніз көлі    25,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    25,0       
61    Басқа су тоғандары**    243,1    224,9    -    7,6    2,1    1,1    5,9    0,9    0,6    -    -    -       
62    Жиыны*    975,7    499,8    58,8    76,9    44,6    22,0    60,9    32,9    1,2    116,6    2,0    60,0    
 

Қостанай облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығы
тонна     Балықтардың түрлері       
               мөнке    табан    тұқы
(сазан)    ақсақа
балықтар    шортан    оңғак       
     1    2    3    4    5    6    7    8       
1    Жоғарғы Тобыл су қоймасы    150,0    -    100,0    10,0    30,0    10,0    -       
2    Қаратомар су қоймасы    80,0    -    60,0    5,0    5,0    10,0    -        
3    Алакөл көлі    7,0    7,0    -      -    -      -    -        
4    Алакөл көлі (Мокрое)    12,5    6,0    -     -     -     0,5    6,0       
5    Бабье көлі    3,0    1,0    -     -    -     -    2,0       
6    Балықтыкөл көлі    7,0    6,0     -     -     -    1,0     -       
7    Бозшакөл көлі    12,0    12,0     -     -     -     -     -       
8    Большое көлі    3,0    3,0     -     -     -     -     -       
9    Жақсы Алакөл көлі    4,0    4,0     -     -     -     -     -       
10    Жаман көлі    3,0    3,0     -     -     -     -     -       
11    Жарқайың көлі    12,0    12,0     -     -     -     -     -       
12    Жаркөл көлі    3,0    3,0    -     -     -     -     -       
13    Жол-Жүрген көлі    3,0    3,0     -     -     -     -     -       
14    Қарасор көлі    9,0     -     -    9,0     -    -     -       
15    Қойбағар көлі    11,5    10,0    -    -    -    1,5     -       
    1    2    3    4    5    6    7    8       
16    Колесников көлі    4,2     -     -    4,2     -     -     -       
17    Қонайжаркөл көлі    13,5    0,5    13,0     -     -     -     -       
18    Речной көлі    42,0     -    40,0    -     -    2,0     -       
19    Сабынкөл көлі    3,0    3,0     -     -     -     -     -       
20    Сарыкөл көлі    8,5    2,5     -     -     -    6,0     -       
21    Тоқтас көлі    5,5    0,5    -    3,0    -    2,0     -       
22    Үлкен Бөрлі көлі    5,0    5,0     -     -     -     -     -       
23    Шошқалы көлі    6,0    5,0     -     -     -    1,0     -        
24    Жаркөл көлі (Қостанай ауданы)    5,0    -    5,0    -    -    -    -       
25     Куркөл көлі    3,0    3,0    -    -    -    -    -       
26    Тонтыгер көлі    3,0    -    -    3,0    -    -    -       
27    Деповский тоғаны    5,0    4,0     -     -     -    1,0    -       
28    Қабырға өзені    7,0    -     -    4,5     -    2,5     -       
29    Төрғай өзені    8,0     -     -    4,0     -    4,0     -       
30    Убаган өзені    8,0    6,5    0,5    -    -    1,0     -       
31    Улькаяк өзені    6,0    1,0    -    2,0    -    3,0     -       
32    Басқа су тоғандары**    162,7    139,1    3,6    7,0    0,5    8,6    3,9       
33    Жиыны*    615,4    240,1    222,1    51,7    35,5    54,1    11,9    


Қызылорда облысы

№     Су
тоғандары
     Барлығытонна
     Балықтардың түрлері       
               торта    табан    тұқы
(сазан)    аққайран    дөңмаңдай    қызыл қанат    мөңке    жыланбас
балық    алабұға    шортан    ақмарқа    қылыш балық    көксерке    жайын
    артемия жұмыртқалары       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17       

1    Қамыстыбас көлдер жүйесі    301,0    96,0    65,0    37,0    -    -    25,0    -    -    12,0    17,0    -    -    45,0    4,0    -       
2
    Ақшатау көлдер жүйесі    116,0    25,0    33,0    21,0    2,0    -    8,0    4,0    -    -    3,0    2,0    3,0    15,0    -    -       
3
    Қандыарал көлдер жүйесі    25,0    5,0    -    4,0    -    1,0    3,0    6,0    3,0    -    -    2,0    1,0    -    -    -       
4
    Теліккөл көлдер жүйесі    22,0    5,0    6,0    3,0    1,0    3,0    -    1,0    2,0    -    -    -    1,0    -    -    -       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17       
5
    Нансай -Ханқожа көлдер жүйесі    32,0    11,0    4,0    5,0    -    -    2,0    3,0    4,0    -    -    1,0    1,0    1,0    -    -       
6
    Жаңадария көлдер жүйесі    51,0    11,0    15,0    12,0    -    -    -    5,0    3,0    -    -    2,0    3,0    -    -    -       
7
    Қараөзек көлдер жүйесі    65,0    18,0    17,0    8,0    -    -    8,0    7,0    5,0    -    -    2,0    -    -    -    -       
8
    Қуаңдария көлдер жүйесі    80,0    14,0    25,0    17,0    3,0    -    7,0    5,0    6,0    2,0    -    1,0    -    -    -    -       
9
    Ақсай көлдер жүйесі    17,0    2,0    4,0    3,0    2,0    -    2,0    3,0    -    1,0    -    -    -    -    -    -       
10    Тущи көлі     13,0    3,0    2,0    4,0    -    -    2,5    -    -    -    1,5    -    -    -    -    -       
11    Үлкен Арал теңізіңің Тұщыбас шығанағы    52,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    52,0       
12    Үлкен Арал теңізіңің Чернышев шығанағы    147,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    147,0       
13

    
Жиыны*
    722,0    190,0    171,0    114,0    8,0    4,0    57,5    34,0    23,0    15,0    21,5    10,0    9,0    61,0    4,0    199,0    


Павлодар облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығытонна     Балықтардың түрлері       
               нәлім    табан    көксерке    торта    алабұға    шортан    аққайран    тұқы (сазан)    оңғақ    мөңке    шаян    артемия жұмыртқалары       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14       
1    Ертіс өзенінің
жайылма су тоғандары    95,19    0,917    32,298    2,722    5,333    5,929    17,763    0,332    1,881    3,67    24,345    -    -       
2
    Павлодар облысының
далалық су тоғандары    11,299    -    -    -    0,686    3,564    0,975    -    2,156    0,408    3,51    -    -       
3    ГРЭС -1,2 су қоймалары    33,264    -    7,429    2,028    6,573    6,076    2,151            0,701    8,056    0,250    -       
4    Айдарша көлі    21,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    21,0       
5    Ащитақыр көлі    20,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    20,0       
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14       
6    Бүра көлі    34,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    34,0       
7    Борли көлі    96,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    96,0       
8    Жамантұз көлі (Лебяжий ауданы)    8,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8,0       
9    Қазы көлі    17,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    17,0       
10    Қалатұз көлі    67,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    67,0       
11    Қарақасқа көлі    21,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    21,0       
12    Жамантұз көлі (Ақтоғай ауданы)    28,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    28,0       
13    Қызылтұз (Лебяжий ауданы)    19,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    19,0       
14    Сәйтен көлі    91,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    91,0       
15    Тұз көлі (Баянаул ауданы)    65,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    65,0       
16    Тұз көлі (Лебяжий ауданы)    18,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18,0       
17    Шарбақты көлі    36,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    36,0       
18    Жиыны*    680,753    0,917    39,727    4,75    12,592    15,569    20,889    0,332    4,037    4,779    35,911    0,250    541,0    


 Оңтүстік Қазақстан облысы

 
№     Сутоғандары     Барлығытонна     Балықтардың түрлері       
               табан    тұқы (сазан)    көксерке    ақмарқа    торта    жыланбас    күміс
түсті мөңке    дөңмаңдай    жайын    шортан       
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12       
1    Тоғыс су қоймасы    4,0    0,6    1,2    1,3    -    0,4    -    0,5    -    -    -       
2    Бадам су қоймасы    6,0    1,7    0,8    1,2    -    -    -    2,3    -    -    -       
3    Бөген су қоймасы    28,2    10,0    1,0    1,0    0,5    12,0    0,2    3,0    0,3    0,2    -       
4    Қапшағай су қоймасы    2,0    0,6    0,2    0,2    0,3    0,7    -    -    -    -    -       
5    Шошқакөл көлдер жүйесі    4,5    -    0,6    -    0,5    1,0    2,0    0,4    -    -    -       
6    Отрабат көлдер жүйесі    8,0    2,0    0,7    -    0,5    1,2    1,3    0,8    -    -    1,5       
7    Жиыны*    52,7    14,9    4,5    3,7    1,8    15,3    3,5    7,0    0,3    0,2    1,5    

Ескертпе:
 ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша балық аулау тәртібін бекітілген лимиттер (квоталар) шегінде белгіленген тәртіппен уәкілетті орган айқындайды;
 * ғылыми-зерттеу жұмыстарын ескере отырып;
 ** 3 тоннадан аспайтын балық аулау лимиті бар жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандары;
 *** Қызыл кітапқа енгізілген және жоғалып кету қаупі төнген балықтарға арналған ғылыми мақсатта қолданылатын квота;
 **** өсімін молайту мақсатында балық аулау квотасы.

Жарияланды: 22 қазан 2013

Мұрағат

Қазан
2013
ДсСсСрБсЖмСнЖк
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Мемлекеттік орган басшыларының блог-тұғырнамасы

Өту